Over Ann-Sophie.png

Over Ann-Sophie

 • Psychologie voor volwassenen

 • Afgestudeerd in 2016 aan de Universiteit Gent

 • Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)

 • Erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 932116283)

 • Opleidingen:

  o 2016 – 2017: Training mindfulness - Instituut voor Aandacht en
  Mindfulness Gent

  o   2017 – 2018: Postgraduaat Interculturele Hulpverlening - Thomas More
  Hogeschool Antwerpen

  o   2018 – 2020: Permanente Vorming Eerstelijns Psychologische Zorg - Vrije
  Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit, Leuven, Universiteit Gent, The
  Human Link, de Koppeling & Vereniging Voor Klinisch Psychologen

 
 

Over psychologie voor volwassenen

 • Werkvorm: Individuele gesprekstherapie

 • Doelgroep: volwassenen

 • Generalistisch aanbod

o   Angstklachten: faalangst, paniek, fobie

o   Assertiviteitsproblemen

o   Burn-out en werk gerelateerde klachten

o   Middelenafhankelijkheid (verslaving)

o   Piekeren

o   Problemen in de relationele sfeer met partner, kinderen en familie

o   Problemen met impulsiviteit en zelfcontrole

o   Psychosomatische klachten

o   Stemmingsklachten: depressieve gevoelens, neerslachtigheid, verdriet

o   Suïcidale gedachten

o   Spanning en stress gerelateerde klachten

o   Slaapproblemen

o   Trauma-, rouw- en verliesverwerking

o   Zelftwijfel en onzekerheid

 
Over psychologie.png
Behandeling psychologie volwassenen.jpeg

Behandeling

 • De behandeling is een proces dat bestaat uit verschillende fasen. Iedereen is uniek en elke behandeling is anders. We volgen het parcours op jouw tempo. Wij bouwen ondertussen een vertrouwensrelatie op. Alles wat besproken wordt, blijft onder ons. Relevante informatie wordt enkel gedeeld met de doorverwijzende arts indien jij hier toestemming voor geeft.

 • Aanmelding
  o Consultaties zijn enkel mogelijk op afspraak. Je kan een afspraak maken door te
  bellen of te mailen.
  o Je hoeft geen doktersvoorschrift te hebben om op consultatie te komen.
  o De aanmelding kan gebeuren na een doorverwijzing van een arts, maar dit is
  niet noodzakelijk.

 • Intake gesprek
  o We maken kennis met elkaar en met mijn werkwijze.
  o We brengen je hulpvraag in kaart en luisteren naar je verwachtingen.
  o We bekijken op welke manier we samen verder kunnen.

 • Werkwijze: principes van ELP en KOP-schema als kapstok
  o Eerstelijns psychologische zorg (ELP) is een specifieke vorm van
  oplossingsgerichte, kortdurende, contextueel gekaderde, psychologische steun.
  Het is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van de cliënt binnen zijn
  of haar context.
  o KOP: bepaalde klachten (K) zijn het gevolg van stressvolle omstandigheden (O)
  in combinatie met hoe de persoon daarmee omgaat (P).

 • Therapie
  o De vraag die we moeten stellen: waarom heb jij op dit moment deze klachten?
  o Ik probeer samen met jou te ontdekken waar je last van hebt, wat er gebeurd is
  en wat je nodig hebt om te verbeteren.
  o We starten met het probleem dat de grootste impact heeft op jouw functioneren.
  o Ik geef materiaal mee om jouw zelfredzaamheid te verhogen. Ik probeer zoveel
  mogelijk in te zetten op jouw sterktes en vaardigheden.
  o Het aantal sessies ligt niet vast. De duur van de opvolging is afhankelijk van jouw
  noden.

Tarieven

 • Sessie
  o   Duur: 50 minuten
  o   Prijs: € 50
  o Betalingsmethode: cash
  o   Betalingsbewijs: na elke sessie krijg je een betalingsbewijs die je kan gebruiken
  voor eventuele terugbetaling.

 • Terugbetaling: verschillende mutualiteiten voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling voor psychotherapie. Voor meer informatie richt je je best tot je eigen mutualiteit.

 • Wanneer door omstandigheden een afspraak niet kan doorgaan of verplaatst moet worden, vragen we om 24 uur op voorhand telefonisch te verwittigen. Indien dit niet gebeurt, zijn we genoodzaakt om de behandeling aan te rekenen.

 
Tarieven psychologie volwassenen.jpg