DSC_0593 (site 2).JPG

Over Martijn

 • Licentiaat Klinische psychologie (kind, jeugdige en gezin) K.U.Leuven (2006)

 • Erkend door psychologencommissie (nr. 821107156)

 • Postgraduaat Psychodynamische Kinderpsychotherapie (K.U.Leuven) en diverse bijscholingen (adolescentie, trauma, suïcide...)

 • Lid intervisiegroep K.U.Leuven, Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen, Belgische Federatie voor Psychologen, Vlaamse Vereniging Psychoanalytische Psychotherapie

 • Ervaring met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedrag- en emotionele problemen (West-Vlaams Observatiecentrum De Berkjes, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling WVL)

 • Op heden ruim tien jaar werkzaam als afdelingspsycholoog (Jeugd Behandeling, Kliniek Sint-Jozef Pittem) op een eenheid bij jongeren met diverse complexe psychiatrische en psychologische problemen

 • Werkt in de praktijk vooral met jongeren, jongvolwassenen (12 tot 30 jaar), ouders van kinderen en jongeren (0 tot 30 jaar)

Over psychologie voor jongeren, jongvolwassenen (12-30 jaar) en ouders

 • Emotionele moeilijkheden als gevolg van verlieservaringen, traumatische gebeurtenissen

 • Gehechtheidsproblemen

 • Relationele en sociale moeilijkheden (pesten...)

 • Identiteitsproblemen

 • Angstproblemen (faalangst, scheidingsangst...)

 • Psychosomatische klachten

 • Piekeren en onzekerheid

 • Woedeaanvallen, agressie- en gedragsproblemen

 • Stemmingsproblemen (somberheid, depressie, zelfmoordgedachten...)

 • Slaapproblemen

 • Schoolproblemen

 • Eetproblemen

 • Automutilatie

 • Alle ouders met vragen rond interactie met hun opgroeiende kinderen

 • ... 
DSC_0560.JPG
DSC_0583.JPG

Behandeling

 • Werkwijze
  o Afhankelijk van de vraag komen kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders alleen of samen naar de therapie.
  o In overleg kijk ik in één of meerdere kennismakingsgesprekken welke vorm van hulp meest geschikt is en of het 'klikt'. 
  o Daarna kan je beslissen om verder therapie te volgen of niet.

 • Therapie
  o In de therapie staat het persoonlijke verhaal centraal. We proberen vooral te zoeken naar de redenen van de moeilijkheden en gaan ook op zoek naar je krachten. We maken er ruimte voor gevoelens en gedachten die in het gewone leven nauwelijks een plaats kunnen krijgen. Zo krijg je inzicht in de problemen of vind je nieuwe manieren om met dingen om te gaan. 
  o Ik benader elke problematiek heel individueel (vanuit je levensgeschiedenis, je context, de verschillende ervaringen die je meemaakte).  

 • Duur
  o Een sessie duurt ongeveer 45 minuten.
  o Het aantal sessies is afhankelijk van je vraag en beslissen we in dialoog. 

 • De sessies zijn enkel op afspraak.

 • Soms word je verwezen door een huisarts, je psychiater, het clb... maar dit is niet noodzakelijk. Je kan ook op eigen initiatief de stap zetten om contact te nemen. Ik werk regelmatig samen met andere hulpverleners in de regio.Tarieven

 • Sessie

  o 50 euro

 • Gezinsgesprekken

  o 60 euro

 • Terugbetaling

  o Een sessie bij een psycholoog wordt door het ziekenfonds gedeeltelijk terugbetaald. Dit is vaak alleen het geval bij een professioneel erkend psycholoog en psychotherapeut, die vaak ook erkend is door het ziekenfonds zelf.  

  o Informeer hiervoor best bij jouw mutualiteit of raadpleeg deze tabel.

 • Wanneer door omstandigheden de afspraak niet kan doorgaan of verplaatst moet worden, vragen we om 24 uur op voorhand telefonisch te verwittigen. Indien dit niet gebeurt, zijn we genoodzaakt om de sessie aan te rekenen.  


 
DSC_0568.JPG