25. site 3.JPG

Over Lore

 • Logopediste voor zowel begeleiding, onderzoek als behandeling bij kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

 • Afgestudeerd in 2013 aan de Arteveldehogeschool in Gent

 • Deed ervaring op in verschillende zelfstandige praktijken

 • Startte in 2014 samen met haar zus praktijk ‘Clavis’ op

 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL)

 • Geconventioneerd 

 • Opleiding:

o Stottertherapeut (2015)

o Begeleiden van eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen (2018)

Over logopedie

 • Lees-, schrijf-, en rekenproblemen (dyslexie – dysorthografie – dyscalculie)

 • Taal- en spraakproblemen (taalachterstand – dysfasie – articulatiestoornis – fonologische stoornis)

 • Spreekvloeiendheidsstoornissen (stotteren – broddelen)

 • Stemstoornissen

 • Afwijkende mondgedragingen en foutief slikken (myofunctionele stoornissen)

 • Neurogene communicatiestoornissen (dysartrie – afasie – verbale apraxie)

 • Slikproblemen (dysfagie)

 • Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

 

 
DSC_0695.JPG
DSC_0710.JPG

Behandeling

 • Anamnese

  o In een eerste gesprek bespreken we wat de hulpvraag is en wat de volgende stappen zijn om de therapie te kunnen opstarten.

 • Onderzoek

  o Tijdens het onderzoek worden alle gegevens verzameld die nodig zijn om een behandeling op maat uit te werken. Hierna wordt een onderzoeksverslag (bilan) opgemaakt en besproken met de patiënt.

 • Therapie

  o Een therapiesessie duurt een half uur met een frequentie van gemiddeld twee keer per week.

  o De behandelingen gaan bij voorkeur door op school of in de praktijk. In sommige gevallen kan geopteerd worden voor een huisbezoek.

  o Het is belangrijk voor de effectiviteit en continuïteit dat de therapie ook in de vakanties doorgaat. In de vakantieperiodes wordt er in samenspraak een nieuw uurrooster opgesteld.

  o Waar nodig en mits toestemming wordt er samengewerkt met de school en/of specialisten uit andere disciplines.

Tarieven

 • In veel gevallen is er terugbetaling via het RIZIV.

  o Therapiesessie ½ uur – € 5,50*

  o Therapiesessie 1 uur – € 11*

  o Bilan (onderzoek) per ½ uur – € 7,50*

  o Evolutiebilan – € 11*

  * remgeld voor therapiesessies die in de praktijk doorgaan voor personen zonder WIGW-statuut (zonder verhoogde terugbetaling)

 • Indien u hiervoor niet in aanmerking komt, kunt u meestal beroep doen op uw aanvullende verzekering. Deze tarieven zijn verschillend van ziekenfonds tot ziekenfonds.

 • Wanneer door omstandigheden (ziekte, activiteit op school…) een afspraak niet kan doorgaan, vragen we om 24 u op voorhand telefonisch te verwittigen. Indien dit niet gebeurt, zijn we genoodzaakt om de behandeling aan te rekenen.

 
DSC_0685.JPG