Psychodynamische psychotherapie

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich met stapjes en sprongen. Als hun ontwikkeling echt in de knoop geraakt, tonen ze dat op verschillende manieren. Bij de ene komt dit tot uiting in een verstoord slaappatroon, bij de andere in moeilijkheden rond eten. Soms voelt iemand zich overweldigd door angst, gepieker of een sombere stemming. Nog anderen tonen hun probleem door spullen te vernielen of door ander (zelf)destructief gedrag. Sommige kinderen en jongeren functioneren niet meer op school of gaan thuis in conflict met ouders en/of broers of zussen. Nog anderen trekken zich vooral terug uit het contact met leeftijdgenoten en worden plots weer erg afhankelijk en aanklampend ten aanzien van hun zorgfiguren.

Psychodynamische psychotherapie begrijpt elk symptoom of probleem als de uiting van een bedreigde ontwikkeling. De moeilijkheden die iemand heeft, zijn tot stand gekomen vanuit een samenspel tussen factoren bij het kind, jongere, of jongvolwassene, de omgeving en de actuele levensomstandigheden. De psychodynamisch therapeut begrijpt de problemen waarmee iemand wordt aangemeld dan ook als een expressie van een innerlijke wereld die 'van slag' is: uit evenwicht, in de knoop geraakt of overspoeld door ervaringen. Binnen de therapie worden overspoelende ervaringen verwerkt of de innerlijke wereld ontward, om zo verder een ontwikkelingstraject aan te vatten. Ze maakt onvoelbare of onzegbare gevoelens en gedachten opnieuw zegbaar en voelbaar. De therapie doet hierbij ook een beroep op de krachten van kinderen en jongeren.

(bron:https://ppw.kuleuven.be/home/permanente-vorming/brochure-kindertherapie-2014-2015)