Over Martijn

Ik ben in 2006 afgestudeerd als licentiaat klinische psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (optie kind, jeugdige en gezin). Als psycholoog ben ik erkend door de Psychologencommissie (nr. 821107156).
Na mijn basisopleiding volgde ik de postgraduaatopleiding ‘psychodynamische kinderpsychotherapie’ aan de Katholieke Universiteit Leuven en nam ik deel aan verschillende vormingen, studiedagen en workshops (zoals adolescentie, diagnostiek, suïcide, trauma, affectregulatie…).
Ik ben lid van de ‘intervisiegroep psychodynamische psychotherapie (K.U.Leuven)’ en van de ‘Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie’.

Ik deed ervaring op met kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden, in het West-Vlaams Observatie- en Therapeutisch Centrum 'De Berkjes'. Daarna werkte ik als psycholoog in het 'Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen'. Op dit moment ben ik een vijftal jaar residentieel werkzaam als afdelingspsycholoog in de eenheid 'Jeugd Behandeling' van de Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie in Pittem. Ik werk er bij jongeren (15-18 jaar) met verschillende psychische en psychiatrische problemen.