Tarieven

Aanmelding kan zowel telefonisch (0473/73 20 71) als via e-mail (martijn@clavistorhout.be). Kinderen, jongeren, jongvolwassenen of ouders komen op eigen initiatief of na doorverwijzing door de huisarts, psychiater of andere instanties (school, CLB…) bij de praktijk terecht.

Kostprijs? €40 per sessie van 45 min. (zowel voor kennismakingsgesprekken, individuele therapie, ouderbegeleiding…). De totale duur van de psychotherapie is verschillend naargelang de problematiek. De betaling gebeurt aan het einde van elke sessie.
Verslaggeving of uitgebreid overleg met derden: €40
Soms is er een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk door de mutualiteit,
voor meer informatie zie: Overzichtstabel terugbetaling psychotherapie.pdf

Consultaties zijn enkel op afspraak.

Wanneer door omstandigheden een afspraak niet kan doorgaan of verplaatst moet worden, vragen we om 24 uur op voorhand te verwittigen. Indien dit niet gebeurt zijn we genoodzaakt om de behandeling aan te rekenen.

Als psycholoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim en de deontologische code van de Belgische Federatie voor Psychologen (www.bfp-fbp.be). Alles wat iemand vertelt, is dus vertrouwelijk.