Veel gestelde vragen

Is er voor een osteopatische behandeling een voorschrift van de arts nodig?

Om een afspraak te maken bij een osteopaat is er geen voorschrift nodig. Ook zonder voorschrift betalen de ziekenfondsen terug. In de opleiding tot osteopaat wordt veel aandacht besteed aan diagnostiek en contra indicaties. Als de osteopaat dit nodig acht zal hij u dan ook doorverwijzen naar uw arts.

Wordt osteopathie terugbetaald?

Osteopathie wordt door de mutualiteiten in België gedeeltelijk terugbetaald. Dit is alleen het geval als de behandeling wordt uitgevoerd door een professioneel erkend osteopaat.

Wat is het verschil tussen een osteopaat en een kinesist?

Kinesitherapie betekent ‘door beweging de genezing van de aandoening stimuleren’. De kinesitherapeut werkt, in tegenstelling tot de osteopaat, op voorschrift en advies van een arts en stelt zelf geen diagnoses.

Waarvoor staat D.O. en M.R.O.B.?

D.O. staat voor ‘Diploma in de Osteopathie’. Dit wil zeggen dat osteopaten met die titel geslaagd zijn in een volwaardige academische opleiding en zo beschikken over een erkend diploma.
M.R.O.B. staat voor ‘Member of the Register of Osteopaths of Belgium’ . Dit houdt onder andere in dat men verplichte bijscholing dient te volgen.

Hoe komt het dat tijdens de behandeling soms een ‘krakend’ geluid te horen is?

Bij de behandeling hoort de patiënt soms een ‘klikkend’ of ‘knakkend’ geluid. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, ontstaat het geluid niet door de botten. Het is het gevolg van een maximale rek op rekbaar weefsel zoals kapsel of huid.