Behandeling

Procedure

De volgende stappen worden doorlopen bij een nieuwe aanmelding voordat de therapie van start gaat:

Eerst wordt de patiënt uitgenodigd voor een gesprek. We bespreken wat de hulpvraag is en wat de volgende stappen zijn. Als er terugbetaling mogelijk is, wordt er ook een verwijsbrief voor de bevoegde geneesheer-specialist meegegeven.

Vervolgens wordt een bilan (onderzoeksverslag) opgemaakt en wordt het onderzoek opgestart. Tijdens deze fase worden alle gegevens verzameld die nodig zijn om een behandeling op maat uit te werken. Hierna wordt de patiënt uitgenodigd voor een gesprek waarin alles besproken en uitgelegd wordt.

Daarna maakt de geneesheer-specialist aan de hand van dit verslag een therapievoorschrift op. Hierin staat beschreven hoeveel therapiesessie per week er zullen plaatsvinden.

Tot slot wordt alles naar uw ziekenfonds opgestuurd. Daar zal de adviserende geneesheer beslissen of u recht heeft op terugbetaling.

Ook de betrokken personen en instanties worden - mits toestemming - ingelicht over de resultaten van het onderzoek en de therapie. Waar nodig wordt er samengewerkt met specialisten uit andere disciplines: leerkrachten, taakleerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB, neus-, keel- en oorartsen, kinderartsen, orthodontisten, psychologen, kinesitherapeuten, schoolartsen, huisartsen…

Algemeen

Een therapiesessie duurt een half uur of één uur met een frequentie van één of meerdere keren per week. De afspraken gaan meestal op vaste momenten door.

De behandelingen gaan bij voorkeur door op school of in de praktijk. In sommige gevallen kan geopteerd worden voor een huisbezoek.

Wanneer door ziekte, een activiteit... een afspraak niet kan doorgaan, vragen we om 24 uur op voorhand te verwittigen. Dan wordt de behandeling niet aangerekend. Wanneer dit niet gebeurt, wordt de therapiesessie wel aangerekend.

Het is belangrijk voor de effectiviteit en continuïteit dat de therapie ook in de vakanties doorgaat. In de vakantieperiodes wordt er in samenspraak een nieuw uurrooster opgesteld. Deze afspraken worden dan tijdig meegedeeld.

Op het einde van de maand krijgt u een afrekening mee die via overschrijving betaald moet worden. Wanneer u dit betaald heeft, wordt bij de volgende afspraak het getuigschrift voor de terugbetaling meegegeven.